Broodcontainer App – een tussentijdse rapportage

Amsterdam schoner met de broodcontainer app

Gemeente Amsterdam gaat ongedierte in de stad tegen met broodcontainers. De app is voor beheerders van de containers en chauffeurs die ze legen. Met de ophaalwagens wordt een weging van de container gedaan, via de app krijgt de beheerder direct bericht over de hoeveelheid gas en compost dat de bak aan groene energie gaat opleveren bij verwerking.

Behalve dat Amsterdam een nuttige app krijgt is het gunnen van deze opdracht aan Appsemble indirect ook een gift aan andere gemeenten:

  • De app zelf is open source en gratis te gebruiken door iedereen. De ontwikkeling van het app recept kan op de voet worden gevolgd.
  • 20% van het werk is de opbouw van het app recept voor deze specifieke app. Het echte werk voor medewerkers van Appsemble zit ‘m in de kernfunctionaliteit van het low-code platform uitbreiden. Met deze nieuwe bouwblokken kan de app eenvoudig worden gerealiseerd.

Nieuwe functionaliteit in Appsemble

De volgende kernfunctionaliteiten en bouwblokken zijn voor de broodcontainer app ontwikkeld, maar algemeen herbruikbaar in iedere app:

  • Het blok map kan markers groeperen wanneer ze dichtbij elkaar staan.
  • Koppelen met XML databronnen.
  • Toegangsrechten van app gebruikers kunnen per rol worden ingesteld.
  • App functionaliteiten kunnen worden ingeperkt per rol.
  • Volgen/ontvolgen van objecten (containers) met ontvangst notificaties bij updates.

Ook bouwt deze app door op eerder opgeleverde functionaliteit.

Er worden nog diverse schermen en blokken ontwikkeld de komende tijd:

  • Statistiek blok waarbij gegevens getoond worden die uit een berekening komen.
  • Samenvattingen / optellingen van historische data.

Popular berichten