Algemeen

Wat is low-code?

Met low-code kunnen applicaties versneld worden ontwikkeld omdat applicaties worden opgebouwd uit (visuele) blokken. Natuurlijk is elke applicatie uniek, maar vaak bevatten applicaties wel een grote overlap in functionaliteiten. Door deze functionaliteiten als bouwblok herbruikbaar te maken hoeven deze blokken enkel in de juiste groepering gezet te worden. Uiteraard kunnen ook nieuwe bouwblokken gerealiseerd worden voor dat ene echte unieke stukje functionaliteit.

Waarom low-code?

Er is een grote vraag naar developers, waardoor veel bedrijven tekorten hebben. Dankzij low code kunnen ontwikkelaars sneller web apps ontwikkelen. Vaak is er binnen enkele dagen een applicatie te bouwen die een probleem oplost. Dit minimal viable product is snel inzetbaar, levert feedback op voor toekomstige doorontwikkeling en kan uiteindelijk verder verfijnd worden.

Wat is PWA?

De progressive web app (PWA) is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apps. Een PWA verbindt de eigenschappen van een website met veel kenmerken van native mobile apps. Daardoor functioneert de applicatie onafhankelijk van het besturingssysteem en tegelijkertijd als website en app.

Waarom PWA?

 • Een PWA werkt op iedere browser en elke apparaat, ongedacht de grootte van het scherm.
 • De technologie is universeel en niet door één leverancier onder controle.
 • Een PWA kun je ook offline of met een slechte verbinding gebruiken (ok, dit gaat niet helemaal vanzelf, maar het kan wel).
 • Een PWA, in tegenstelling tot een native app, kan gewoon gevonden worden door Google of andere zoekmachines.
 • Een PWA hoef je niet te downloaden in de app store, wat de drempel voor het gebruik een stuk lager maakt. De app kan ook worden toegevoegd aan het beginscherm van een telefoon. De PWA staat dan gewoon tussen de andere native apps.
 • Een PWA kan gewoon via een link (URL) worden gedeeld en is beveiligd via HTTPS.

Heeft PWA nadelen in vergelijking met native apps?

Er zijn beperkingen aan de PWA-technologie in vergelijking met native apps. Voor de meeste toepassingen wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen, maar dit is de lijst:

 • Apps zijn niet beschikbaar in de Android Play Store of IOS App Store. Afhankelijk van je doelen is dat een voordeel, maar het kan ook nadelen hebben.
 • Nog geen ondersteuning voor pushmeldingen op iOS. Apple heeft aangekondigd dat het wordt ondersteund in iOS 16, dat in 2023 wordt uitgebracht.
 • Nog beperkte ondersteuning voor Bluetooth communicatie.

Wat is Open Source?

De broncode van open source software is vrij. Dat betekent dat deze beschikbaar en aanpasbaar is. Open source software is aantrekkelijk voor ontwikkelaars en systeembeheerders, overal ter wereld. Ze kunnen in de broncode van open source verbeteringen aanbrengen of aan allerlei uitbreidingen werken, die ten goede komen aan de community.

Waarom Open Source?

Het eerste voordeel van open source is dat iedereen deze software mag kopiëren, aanpassen, aanvullen en verspreiden zonder auteursrechten te moeten betalen.

Daarnaast is de open source software gratis. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de software.

Er is betere en snellere toegang is tot de nieuwste innovaties. Vanuit de hele wereld zijn er ontwikkelaars actief die aanvullende software schrijven om toe te passen op open source oplossingen.

Met Open Source zit je niet vast aan één leverancier.

Wat is vendor lock-in?

Vendor lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak. Appsemble past deze manier van zaken doen niet toe en creëert bewust geen vendor lock-in. We willen dat klanten voor ons kiezen zolang we waarde blijven toevoegen. Bij het volwassen worden van het Appsemble ecosysteem zullen er ongetwijfeld meerdere aanbieders zijn die diensten aanbieden.

Appsemble

Wat is Appsemble?

Appsemble is een platform waarmee (PWA) apps eenvoudig kunnen worden ontwikkeld. Iemand met weinig technische kennis moet hiermee makkelijk apps kunnen maken. Iemand met veel technische kennis kan complexe apps maken en bespaart daardoor tijd door het hergebruik van bouwstenen. Appsemble:

● is open source.
● is gebouwd met moderne standaarden (PWA, ReactJS / Node.js, Docker, Kubernetes, Oauth2, JWT)
● maakt app ontwikkeling mogelijk in een prettig leesbaar low-code formaat (YAML). Hierin worden bouwstenen geselecteerd en geconfigureerd.
● maakt apps makkelijk te delen, kopiëren en aanpasbaar.

Wat is de missie van Appsemble?

Onze missie is om de manier waarop IT-projecten worden gedaan in de publieke sector te veranderen, door hergebruik, samenwerking en innovatie mogelijk te maken. We begonnen met een gezamenlijk plan met de gemeente Amsterdam, en nu hebben we een groeiend team van slimme softwareontwikkelaars en een groeiend aantal gemeenten die zich bij ons aansluiten. We geloven in de kracht van open source om een positieve impact te hebben op de samenleving.

Is er een planning?

De planning waar de grotere onderwerpen benoemd zijn is hier gepubliceerd. Voor meer detail op elk van deze onderwerpen, bekijk de epics pagina. Genoemde data zijn indicatief: er kan op elk moment een meer urgent onderwerp meer prioriteit krijgen. Maar in ieder geval laat het zien waar we naar toe bewegen.

Om een gedetailleerde sprint planning te zien (deze wordt iedere 2 weken gepland), is er het planning board.

Voel je vrij om onderwerpen te agenderen via de issue tracker of Discord!

Wat is Appsemble SAAS?

Appsemble SAAS (Software as a Service) is de mogelijkheid om Appsemble te gebruiken zonder hiervoor eigen hosting op te hoeven zetten.
Behalve hosting met een SLA wordt hierbij ook support gegeven.
Ook bestaat toegang tot een partner netwerk (b.v. voor inlog DigiD, eHerkenning of gecertificeerde hosting)

Wat kost Appsemble SAAS?

De kosten per app zijn € 50 ex. BTW per maand. Dit bevat:

 • Hosting in de Europese (AVG compatible) cloud.
 • Standaard Appsemble-backend.
 • 10 GB opslag.
 • Standaard SLA.

Als je meer dan 10 apps nodig hebt, neem dan contact met ons op voor een betere prijs.

Zijn er SAAS-mogelijkheden voor organisaties?

SAAS hosting met een Enterprise SLA levert je de volgende extra’s op ten opzichte van de standaard app kosten:

 • Snellere responstijd voor ondersteuning.
 • Technische ondersteuning voor ontwikkelaars.
 • Grotere hoeveelheden gebruikers of data.
 • Extra hosting van aangepaste backends.
 • Ondersteuning in verband met single-sign-on setup.
 • Kosten zijn € 100,- ex. BTW per app.

Als je meer dan 10 apps nodig hebt, neem dan contact met ons op voor een betere prijs.

Wat is een bouwblok?

Bouwblokken zijn voorgeprogrammeerde blokken functionaliteit, hiermee bouw je een eigen applicatie. Doordat je voorgeprogrammeerde blokken gebruikt hoef je niet zelf te kunnen programmeren om de app te maken.
Afhankelijk van het bouwblok zijn er een aantal eenvoudige instellingen per bouwblok te maken.

Wat kost het om een ​​bouwsteen te maken?

Zelf een bouwsteen maken kost natuurlijk niets. Technische kennis is vereist. Appsemble B.V. kan bouwstenen ontwikkelen tegen de volgende richtprijzen:

● Klein blok (geen externe afhankelijkheden): vanaf € 1000,-
● Groot blok (link met externe diensten): vanaf € 2500,-

De blokken worden open source gepubliceerd en minimaal 6 maanden onderhouden door Appsemble B.V. Indien de blokken niet interessant genoeg zijn voor de community om te onderhouden, zal na die tijd een onderhoudsovereenkomst moeten worden afgesloten, prijzen op aanvraag.
Indien de blokken privé-eigendom van de opdrachtgever moeten blijven, zijn de prijzen op aanvraag.

Wat kost het om een App te maken?

Zelf een app maken op basis van onze standaard bouwstenen kost niets. Indien de gewenste app aanvullende bouwstenen vereist die nog niet zijn ontwikkeld, zijn dit de richtprijzen die Appsemble B.V. moet gebruiken om:

● Kleine app (incl. 1 of 2 extra bouwstenen): vanaf € 5000,-
● Middelgrote app (ongeveer 4 extra bouwstenen): vanaf € 10.000
● Grote app (meer dan 4 extra bouwstenen en een backend op maat): vanaf € 25.000

De app-recepten worden open source gepubliceerd en minimaal 6 maanden onderhouden door Appsemble B.V. Indien de app-recepten niet interessant genoeg zijn voor de community om te onderhouden, dient na die tijd een onderhoudsovereenkomst te worden afgesloten, prijzen op aanvraag.
Indien de apps privé-eigendom van de opdrachtgever moeten blijven, zijn de prijzen op aanvraag.

View Page

Kan ik mijn app gesloten houden?

Jazeker. Hoewel het Appsemble platform zelf open source is, is het toegestaan om je eigen blokken of app privé (gesloten) te houden.

Tussenvormen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: blokken worden open source ontwikkeld terwijl de app zelf gesloten blijft. Deze aspecten worden in dit geval gesloten gehouden:
– Specifieke combinatie van bouwblokken in jouw app
– Specifieke opmaak (theme) van de app
– De data/inhoud van de app

Verwerkersovereenkomst

Onze standaard verwerkersovereenkomst.
Voor gemeenten werken we met de (IBD) standaard verwerkersovereenkomst gemeenten.

Algemene voorwaarden

Standaard hanteren we de ICT~Office (opgesteld door de branchevereniging IT leveranciers) algemene voorwaarden. Voor samenwerking met gemeenten hanteren we een andere set voorwaarden, volgens de De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Gemeente Amersfoort

Samen met deze gemeenten hebben we afgesproken zo transparant mogelijk te zijn over de gemaakte afspraken waardoor deze als voorbeeld kunnen dienen voor hoe we met gemeenten samenwerken:

 • Opdrachtbrief waarin we vastleggen dat de app het intellectueel eigendom is van de afnemer en ook de broncode wordt overgedragen aan afnemer.
 • Verwerkersovereenkomst VNG 2020.
 • Addendum ICT Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Amersfoort.
 • de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016).

Voor zover de bovengenoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde.

Gemeente Amsterdam

Waarbij we de volgende afspraken hebben gemaakt:

 • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT‑overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018) met enkele uitzonderingen op artikel 8 (Intellectuele eigendomsrechten) vanwege het open source karakter.

Wellicht worden de toekomstige standaardvoorwaarden nog verder aangepast op het nieuwe overheidsbeleid “open tenzij“.

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid (actueel en historisch) van het Appsemble platform kan hier ingezien middels de status pagina.

Gemeenten en Common Ground

Wat is de relatie tussen Appsemble en OpenApps?

De apps die door OpenApps worden geïnitieerd worden tot op heden als commerciële opdracht verstrekt aan Appsemble B.V. Het eindresultaat is open source en wordt toegevoegd aan Appsemble CE.
Dit is een pragmatische keuze omdat Appsemble de co-founder is van OpenApps en de benodigde expertise in huis heeft.

Hoe verhouden OpenApps en Appsemble zich tot de VNG Common Ground?

Begin 2020 hebben de CTO van de gemeente Amsterdam en de IT strateeg common ground van VNG realisatie onafhankelijk van leverancier Appsemble overleg gevoerd over compatibiliteit Appsemble met common ground. Het oordeel was positief. We blijven de uitgangsprincipes van Common Ground volgen en onderzoeken waar we in de “lagen-architectuur” passen.
Appsemble levert een oplossing voor alle lagen zoals beschreven in de common ground lagen-architectuur en kan daardoor ook een op opzichzelfstaande totaaloplossing bieden. Wel is de Appsemble architectuur zo opgezet dat we relatief eenvoudig lagen kunnen inwisselen voor lagen gehost of ontwikkeld buiten Appsemble. We zijn sowieso een open platform en werken eenvoudig met externe API’s.

Partnerships

Partner worden

De beste apps worden door een locale partner gebouwd die het Appsemble low code platform kent en maatwerk kan leveren waar nodig.
Het concept is simpel: jij helpt Appsemble het nummer 1 open source, low code platform te worden, wij helpen jou de succesvolle app bouwer te worden voor jouw lokale gemeenschap.

De voordelen:

 • Toegang tot een Appsemble account manager.
 • Verkrijg lokale leads.
 • 100% commissie op afname van SAAS hosting.
 • Gratis technische ondersteuning wanneer je open source componenten bouwt.
 • Korting op technische support wanneer je gesloten componenten bouwt.

Technisch

Hoe stel ik opnames met de webcam in voor Safari of Chrome op iOS?

Open de Instellingen app. Navigeer naar SafariGeavanceerdExperimental Features. Zorg ervoor dat de MediaRecorder aan staat.
Deze mogelijkheden zijn beschikbaar vanaf iOS 12.4 en hoger.

Welke browsers en smartphones worden ondersteund door Appsemble?

We werken actief aan ondersteuning van de laatste 2 versies van Chrome, Safari, Edge, Firefox en Samsung Internet.
Dat betekent niet dat het in andere versies / browsers per definitie niet werkt, maar mogelijk niet volledig.

Apple iPhone: op moment van schrijven (november 2021) is iPhone8 (getest op iOS 15) de oudste Apple smartphone waarop Appsemble correct werkt.

Veiligheid en privacy

Ik heb een beveiligingsprobleem gesignaleerd, wat nu?

Beveiligingslekken kunnen in onze issue tracker worden gerapporteerd. Deze issues zullen worden gemarkeerd als gevoelige informatie, waardoor alleen het Appsemble team deze issue kan inzien. Deze issue krijgt een hoge prioriteit en wij zullen zo snel mogelijk een reparatie uitbrengen in onze SAAS. Als wij een melding binnen krijgen via een ander medium, zoals bijvoorbeeld een e-mail, zullen wij op dezelfde wijze te werk gaan.

De gebruikers met wie wij een SLA overeenkomst hebben zullen we voorzien van informatie en indien nodig een reparatie in de applicatie. Alle andere gebruikers kunnen via de changelog op de hoogte blijven van (beveiligings-)updates.

Hoe gaat Appsemble om met privacy en AVG?

Zie voor een uitgebreide omschrijving ons privacybeleid.

Uiteraard proberen we zo volledig mogelijk te voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG). Dit is een proces waar we stappen in nemen door bijvoorbeeld:

 • Onze servers staan in Nederland.
 • We stellen verwerkersovereenkomsten op.
 • We houden ons aan de meldplicht datalekken.
 • We proberen zo snel mogelijk te reageren op beveiligingsproblemen mochten ze ons bekend worden.

Ondersteuning

Waar kan ik terecht met vragen?

Iedereen kan terecht op onze Discord kanalen voor community support. Ook het kernteam is hier actief en probeert snel antwoord op vragen te geven.

Wanneer een organisatie een SLA heeft afgesloten kunnen vragen ook via e-mail aan support@appsemble.com worden gesteld (in het Nederlands of Engels). Hierbij gelden de reactietijden zoals afgesproken in de SLA.