Algemeen

Wat is PWA?

De progressive web app (PWA) is een van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apps. Een PWA verbindt de eigenschappen van een website met veel kenmerken van native mobile apps. Daardoor functioneert de applicatie onafhankelijk van het besturingssysteem en tegelijkertijd als website en app.

Wat is Open Source?

De broncode van open source software is vrij. Dat betekent dat deze beschikbaar en aanpasbaar is. Open source software is aantrekkelijk voor ontwikkelaars en systeembeheerders, overal ter wereld. Ze kunnen in de broncode van open source verbeteringen aanbrengen of aan allerlei uitbreidingen werken, die ten goede komen aan de community.

Wat is vendor lock-in?

Vendor lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak. Appsemble past deze manier van zaken doen niet toe en creëert bewust geen vendor lock-in. We willen dat klanten voor ons kiezen zolang we waarde blijven toevoegen. Bij het volwassen worden van het Appsemble ecosysteem zullen er ongetwijfeld meerdere aanbieders zijn die diensten aanbieden.

Wat is Appsemble CE?

Appsemble CE (community edition) is 100% open source code en is te downloaden op https://gitlab.com/appsemble

Wat is Appsemble EE?

Appsemble EE (enterprise edition) is een set van functionaliteiten gericht op Enterprise gebruikers. Deze code is wel openbaar, maar niet open source. Er dient een licentie voor te worden afgenomen. Prijzen zijn nog niet bekend. Dat komt omdat er nog geen premium functionaliteiten gebouwd zijn: alle functionaliteiten worden op dit moment 100% open source in Appsemble CE uitgebracht.

Wat is Appsemble SAAS?

Appsemble SAAS (Software as a Service) is de mogelijkheid om Appsemble te gebruiken zonder hiervoor eigen hosting op te hoeven zetten.
Behalve hosting met een SLA wordt hierbij ook support gegeven.
Ook bestaat toegang tot een partner netwerk (b.v. voor inlog DigiD, eHerkenning of gecertificeerde hosting)

Wat is een bouwblok?

Bouwblokken zijn voorgeprogrammeerde blokken functionaliteit, hiermee bouw je een eigen applicatie. Doordat je voorgeprogrammeerde blokken gebruikt hoef je niet zelf te kunnen programmeren om de app te maken.
Afhankelijk van het bouwblok zijn er een aantal eenvoudige instellingen per bouwblok te maken.

Informatie over kosten en Saas mogelijkheden vindt u hier (prijzen pagina)

Kan ik mijn app gesloten houden?

Jazeker. Hoewel het Appsemble platform zelf open source is, is het toegestaan om je eigen blokken of app privé (gesloten) te houden.

Tussenvormen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: blokken worden open source ontwikkeld terwijl de app zelf gesloten blijft. Deze aspecten worden in dit geval gesloten gehouden:
– Specifieke combinatie van bouwblokken in jouw app
– Specifieke opmaak (theme) van de app
– De data/inhoud van de app

Verwerkersovereenkomst

Onze standaard verwerkersovereenkomst.
Voor gemeenten werken we met de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden.

Gemeenten en Common Ground

Wat is de relatie tussen Appsemble en OpenApps?

De apps die door OpenApps worden geïnitieerd worden tot op heden als commerciële opdracht verstrekt aan Appsemble B.V. Het eindresultaat is open source en wordt toegevoegd aan Appsemble CE.
Dit is een pragmatische keuze omdat Appsemble de co-founder is van OpenApps en de benodigde expertise in huis heeft.

Hoe verhouden OpenApps en Appsemble zich tot de VNG Common Ground?

Begin 2020 hebben de CTO van de gemeente Amsterdam en de IT strateeg common ground van VNG realisatie onafhankelijk van leverancier Appsemble overleg gevoerd over compatibiliteit Appsemble met common ground. Het oordeel was positief. We blijven de uitgangsprincipes van Common Ground volgen en onderzoeken waar we in de “lagen-architectuur” passen.
Appsemble levert een oplossing voor alle lagen zoals beschreven in de common ground lagen-architectuur en kan daardoor ook een op opzichzelfstaande totaaloplossing bieden. Wel is de Appsemble architectuur zo opgezet dat we relatief eenvoudig lagen kunnen inwisselen voor lagen gehost of ontwikkeld buiten Appsemble. We zijn sowieso een open platform en werken eenvoudig met externe API’s.

Inkoopvoorwaarden

Standaard hanteren we de ICT~Office voorwaarden (opgesteld door de branchevereniging). Voor samenwerking met gemeenten zijn we bereid andere voorwaarden de hanteren. Als voorbeeld hoe we met gemeenten samenwerken dient de samenwerking met:

Gemeente Amersfoort

Waarbij we de volgende afspraken hebben gemaakt:

  • Opdrachtbrief waarin we vastleggen dat de app het intellectueel eigendom is van de afnemer en ook de broncode wordt overgedragen aan afnemer.
  • Verwerkersovereenkomst VNG 2020.
  • Addendum ICT Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Gemeente Amersfoort.
  • de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT 2016).

Voor zover de bovengenoemde documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde.

Gemeente Amsterdam

Waarbij we de volgende afspraken hebben gemaakt:

  • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT‑overeenkomsten 2018 (ARBIT-2018) met enkele uitzonderingen op artikel 8 (Intellectuele eigendomsrechten) vanwege het open source karakter.

Wellicht worden de toekomstige standaardvoorwaarden nog verder aangepast op het nieuwe overheidsbeleid “open tenzij“.

Partnerships

Partner worden

De beste apps worden door een locale partner gebouwd die het Appsemble low code platform kent en maatwerk kan leveren waar nodig.
Het concept is simpel: jij helpt Appsemble het nummer 1 open source, low code platform te worden, wij helpen jou de succesvolle app bouwer te worden voor jouw lokale gemeenschap.

De voordelen:

  • Toegang tot een Appsemble account manager.
  • Verkrijg lokale leads.
  • 100% commissie op afname van SAAS hosting.
  • Gratis technische ondersteuning wanneer je open source componenten bouwt.
  • Korting op technische support wanneer je gesloten componenten bouwt.

Technisch

Hoe stel ik opnames met de webcam in voor Safari of Chrome op iOS?

Open de Instellingen app. Navigeer naar SafariGeavanceerdExperimental Features. Zorg ervoor dat de MediaRecorder aan staat.
Deze mogelijkheden zijn beschikbaar vanaf iOS 12.4 en hoger.

Technisch

Ik heb een beveiligingsprobleem gesignaleerd, wat nu?

Beveiligingslekken kunnen in onze issue tracker worden gerapporteerd. Deze issues zullen worden gemarkeerd als gevoelige informatie, waardoor alleen het Appsemble team deze issue kan inzien. Deze issue krijgt een hoge prioriteit en wij zullen zo snel mogelijk een reparatie uitbrengen in onze SAAS. Als wij een melding binnen krijgen via een ander medium, zoals bijvoorbeeld een e-mail, zullen wij op dezelfde wijze te werk gaan.

De gebruikers met wie wij een SLA overeenkomst hebben zullen we voorzien van informatie en indien nodig een reparatie in de applicatie. Alle andere gebruikers kunnen via de changelog op de hoogte blijven van (beveiligings-)updates.