De app is gemaakt in opdracht van Gemeente Amsterdam. De app stelt medewerkers in staat om op een laagdrempelige manier gebreken in de publieke ruimte te melden. Zij kunnen eenvoudig een foto van de situatie meesturen. Hierna zal de meldkamer dit doorzetten naar de diverse teams op straat. Het idee achter dit initiatief is dat de 10.000 ambtenaren de stad schoon willen hebben voordat de burger er last van krijgt.